U-2115 og U-3673 Rugby 1925 modell

Antageligvis Rugby'en til Aage Aune fotografert i Amerika. Bilen ble tatt med til Oppdal og er registrert her i lista for 1927. Aage Aune står til venstre på bildet

I lista for 1927 er den registrert på Aage Aune, i 1931 på Harald E Aune, begge ganger som U-2115.

I 1935 er en Rugby registrert på Aage Aune med reg.nr U-3673. I 1939 er denne bil med samme reg.nr registrert på S.H. Vognild. Den stod mange år i ei garasje ved Vognildsbua, fram til den ca 1970 ble solgt til Tor Reiremo, Fåberg. Der slutter spora foreløbig.

Tor Reiremo, Fåberg sendte i 1972 brev til Vognill, for å få opplysninger om registreringnr og signert salgsmelding.

Aage Aune tar sertifikat i 1925 (info fra Ivar Stav)