U-3692 Essex Super Six 1931 modell

Eier ihh til lister 1935 og 1936: Bjarne Myhre

Bildet fra Bjarne Myhre sitt fotoalbum