U-3868 Opel Kadett 1938 modell

Kjøpt ny av Ola Volden i 1938. Han døde i 1940, men enka beholdt bilen.  Ble overtatt av tyskerne. Under krigen gjenfunnet på Dombås, og henta tilbake til Oppdal. Overtatt på ny av tyskerne og gjenfunnet på Ørland etter krigen. Gustav Myran, halvbror til enka, overtok bilen etter krigen, og beholdt den til 1961. Deretter eid av Martin Gunnes og Hilmar Vagnhildhaug. Sist observert bak en låve i Soknedal.