Historien om Nerskogruta har Inge A. Stensheim skrevet om i boka  Grender innved Trollheimen 2006 og i tidskriftet Rutebil nr 21 - 1992 fra Rutebilhistorisk Forening. Bildet fra boka Fra Morten Mellomseter sin fotosamling

 

U-4527 Bombardier Snowmobile

Eier: A/L Nerskogruta, Grindal

Etter avslutta tjeneste, ble den stående i Oppdal sentrum fram til den i 2016 ble overtatt av Oppdal Gammeltekniske Forening. Artikkel fra lokalavisa OPP 15 juli 2016