U-4700

1946 modell Studebaker beltebil tilhørende Storlidalen Snøbillag

Fra Facebook med tillatelse fra Harald Jære:

I 1954 kjøpte Storlidalingene en beltevogn som ble kalt snøbilen Den skulle erstatte hesten for frakt av varer, post og folk. Det var vanlig å snørekjøre etter bilen når det ikke var plass inni. På det ene bildet ser vi bergingsaksjonen da snøbilen gikk gjennom isen på Dalsvatnet.Det var tre mann inni. Dørene var ikke til å få opp, så de berget seg gjennom gluggen som vises på bildet. Den siste ble sittende fast og ble dratt ut i siste liten før den sank på 3 m. dyp. Som en ser ble den hevet med to stubbebrytere. Bilen ble satt i stand etter badeturen

Registreringskort fra Statens Vegvesen

Registrert på Storlidalen Snøbillag i 1954 med reg nr U-4700. I 1958 omregistrert til U-4690.

Vognkort for U-4690 fra Statens Vegvesen