U-? Adler 1938 modell

Andrew Rogstad kj°pte den av en forretningsmann i Kristiansund i 1950 for kr. 6300. Denne ble solgt privat til Tynset i 1960 for samme sum. Bilen ble tatt av tyskerne under krigen,men problemer oppsto og den ble frigitt til eieren i Kristiansund etter relativt kort tid.