Ukjent bil 1934 på Hjerkinn

Ingrid Domaas, Anne Sletbak, Ella Sletbak og lennsmannsbetjent Erling Sletbak