U?

Studebaker 32 modell kjøpt 1936 av Ola P.Hoel. Selger vart Svinsaas på Løkken. I 1940 inndratt av tyskerne, og ble tilbakelevert etter krigen -45/46. Like etter solgt til Ingolf Aalmen på Oppdal. Videresolgt til Ivar Tørseth på Lønset som brukte den som drosje. I 1949 solgt til Sunndalsøra. Se forøvrig her