Kjøretøy i Oppdal 1959. Kilde: Hvem eier bilen 1959

D: Drosjebil    K: Kombinert    L: Lastebil    Le: Leiebil    P: Privatbil    R: Rutebil    V: Varebil    

Reg.nr Yrke Eier Bosted Merke Type
U-1262   Harald A. Dørum Vognill Austin V
U-1283   Henrik H. Torve Olbu Terraplane P
U-1367   Jon Ekran Driva Ford P
U-1416   Oppdal Meieri Oppdal Opel L
U-1436   Marit Rolvsjord Oppdal Opel L
U-1443 Gårdbruker Mikal O. Torve Oppdal Ford Consul P
U-1503 Sjåfør Einar Bjerkås Oppdal Reo L
U-1576 Gårdbruker John Storli Lønset De Soto P
U-1588   Martin Gunnes Oppdal Chrysler P
U-1611   Ola K. Snøve Oppdal Erskine P
U-1642 Reneier Ole Renander Oppdal Standard P
U-1648   Fredrik Fagerhaug Oppdal Opel P
U-1707 Gårdbruker Håkon M. Bjerkås Oppdal Chevrolet P
U-1777   Narve Hoel Vognill Opel P
U-1790   Harald Bjørgen Oppdal Ford V
U-1872 Gårdbruker Ivar Vasli Lønset Volvo P
U-1930 Bakermester Johan Tellefsen Oppdal Austin P
U-1990 Mekaniker Bjarne G. Grøseth Oppdal Austin P
U-2026 Handelsm.& gbr S.H. Wagnild Oppdal Buick P
U-2095 Lærer Ingebrigt Flaten Oppdal Opel P
U-2109   Hjalmar Alver Oppdal Ford P
U-2135 Gårdbruker Arnt Vognill Oppdal Dodge P
U-2161   Haakon A. Bjerkaas Oppdal Ford P
U-2181   Erik Gulaker Oppdal Chevrolet V
U-2212   Arne V. Munkvold Oppdal Ford P
U-2246   Henrik Bjerkås Oppdal Chevrolet L
U-2334 Gårdbruker Ola A. Hoel Oppdal Chevrolet P
U-2337   Peder Haande Oppdal DKW P
U-2403   Bøndernes salgslag Oppdal Chevrolet L
U-2461 Lensmann Oddmund Hoel Oppdal Volkswagen P
U-2496   Opdal Stenindustri A/S Opdal Man L
U-2503 Trelasthandler Arnt Vognill Oppdal Ford L
U-2562 Gårdbr. Henrik Vasli Oppdal Opel P
U-2566 Fru Kari Kirkbak-Bjønstu Oppdal Ford P
U-2623   Steinar Steinsheim Vognill Chevrolet L
U-2633   S.H. Vognill A/S Oppdal Opel P
U-2673 Herredskasserer Johs. Røtvei Oppdal Moskwich P
U-2680 Pastor Sverre Michaelsen Oppdal Nash P
U-2682   Ivar Ørstad Oppdal Opel P
U-2687   Martin Flaten Oppdal Ford P
U-2695   Knut Bruseth Lønset EMW P
U-2714 Distriktslege Erik H. Fjøsne Oppdal Folkevogn P
U-2802   Sigurd M. Fagerhaug Fagerhaug Opel P
U-2826 Gårdbruker Fredrik Storli Lønset Austin P
U-2842   Reidar Skarsem Oppdal Opel P
U-2949 Gårdbruker Peder Strand Oppdal Opel P
U-2985 Snekker Oddmund Skjøtskift Vognill Opel P
U-2990 Gårdbruker Knut K. Dørum Vognill Skoda P
U-2998 Bussjåfør Alf Hassel Olsen Oppdal Ford V
U-3030   Ivar Volden Oppdal Dodge L
U-3035 Elektriker Kristoffer Kletthammer Oppdal Buick V
U-3081   Ragnar Duås Driva Chevrolet L
U-3104   Oskar Norbeck Oppdal Adler P
U-3121   Sivert Torve Oppdal Chevrolet P
U-3142   Sigvald Duås Driva Opel V
U-3198 Verkstedeier Einar Slettvold Oppdal Peugeot L
U-3238 Bileier Sven Myran Oppdal Austin Le
U-3273 Gårdbr. Reidar Strand Oppdal Opel Le
U-3276   Alf Klett Oppdal Austin Le
U-3303   Sigurd Rønning Oppdal Mercedes Benz Le
U-3321 Bileier Anders Størvold Oppdal Bedford Le
U-3344 Bileier Alfred Loe Driva Austin Le
U-3352 Bileier Peder Foss Fagerhaug Austin Le
U-3364 Bileier Johannes Aalbu Oppdal Bedford Le
U-3440 Bileier Einar Mjøen Oppdal Bedford Le
U-3513   A/S Opdalssten Oppdal Ford L
U-3548 Bileier Halvard Gorset Oppdal Volvo L
U-3573   Einar Rønning Oppdal Chevrolet L
U-3593 Lastebileier Elmer Mellemseter Oppdal Chevrolet Lv
U-3597   Håkon Jamtseter Lønset Austin Lv
U-3708   Ingebrigt Sagen Oppdal Mercedes Benz P
U-3783 Gbr John L. Sliper Oppdal Chevrolet L
U-3813   Ingulv Rolvsjord Oppdal Dodge L
U-3824   A/S Installasjon Oppdal Chevrolet V
U-3857   Opdal Stenindustri A/S   Standard V
U-3868 Handelsbestyrer Gustav Myran Oppdal Opel P
U-3920 Gårdbruker Harald Nyhaug Oppdal GMC L
U-4038   A/L Oppdal Meieri Oppdal Chevrolet L
U-4040   Ole O. Viken Oppdal Ford L
U-4147 Banksjef Ivar Bjerke Oppdal Skoda P
U-4197 Elektriker Inge I. Aalbu Oppdal Ford P
U-4409 Drosjeeier Svein A. Gulaker Oppdal Mercedes Benz D
U-4410 Drosjeeier Emil Gorset Oppdal De Soto D
U-4411 Drosjeeier Hallvard Mjøen Oppdal De Soto D
U-4412 Drosjeeier Ingvar Bratseth Oppdal Dodge D
U-4414 Drosjeeier Ivar Tørset Lønset Opel D
U-4415 Drosjeeier Arne K. Sundseth Oppdal Ford D
U-4416 Drosjeeier Peder Foss Fagerhaug Chevrolet D
U-4428 Gårdbruker Hans L. Snøve Oppdal Oldsmobile L
U-4527   A/L Nerskogruta Grindal Bombardier Snowmobile R
U-4590 Bileier Aksel Håvimb Driva Volvo R
U-4592 Rutebileier Aksel Håvimb Driva Volvo R
U-4593 Rutebileier Aksel Håvimb Driva Volvo R
U-4771   Ynge Erling Styrvold Oppdal Chevrolet P
U-4923   Sven Sagen og Ivar Mjøen Oppdal Opel Blitz L
U-4939 Lærer Sigurd Bøaseter Oppdal Chevrolet L
U-4950   A/S Oppdalsten Oppdal Austin P
U-4952   Oppdal Meieri Oppdal Chevrolet L
U-4990   Rolf Nerhoel Oppdal Chevrolet L
U-20007   Brødr. Fossum Oppdal Ford L
U-20008 Gårdbr. Olav Vammer Oppdal Ford L
U-20043   Kåre Haugen Lønset Chevrolet L
U-20116   Martinius Dønheim Oppdal Chevrolet L
U-20132   Telegrafverket Oppdal Ford K
U-20133   Olav Stensheim Oppdal Opel L
U-20156 Sjåfør Alf klett Oppdal Opel Blitz L
U-20163   Knut P. Gorset Oppdal Opel Blitz V
U-20226 Landpostbud John Tågvold Oppdal Opel V
U-20247   A/S Oppdal Tjæreindustri Oppdal Dodge L
U-20273   Oppdal Andelssagbruk Oppdal Dodge L
U-20289   Brødr. Fjøsne Oppdal Austin L
U-20298 Gårdbr. Ola P. Forbregd (skal nok være Ole O. Forbregd) Oppdal Opel L
U-20310 Kjøpmann Ola Stuen Oppdal Opel V
U-20318   Oppdal Samvirkelag Oppdal Opel L
U-20321   Oppdal Samvirkelag Oppdal GMC L
U-20372   Aune og Detli A/S Oppdal Commer V
U-20473   Oskar Johansen Oppdal Durant V
U-20504   Oppdal Samvirkelag Oppdal Opel P
U-20513 Maler Trygve Vognild Oppdal Austin V
U-20581 Gårdbr. Ole Nyseter Lønset Fordson V
U-20635   Oppdal Meieri Oppdal Volvo L
U-20647   Gustav Flatmo Oppdal Peugeot V
U-20659   Harald Hatlen Oppdal Oldsmobile L
U-20732   Harald Aalbu Oppdal Austin Eight V
U-20842 Agent Morten Skaslien Oppdal Ford L
U-20918   Raymond Dørum Vognill Morris V
U-20929   Oppdal Meieri A/L Oppdal Bedford L
U-20948 Gårdbr. Martin Brattbakk Oppdal Skoda P
U-21000   Oppdal Fiskemat Oppdal Borgward V
U-21009   Ingebrigt Haugan Vognill Simca L
U-21063 Gårdbr. Ola O. Forbregd Oppdal Diamond T L
U-21163 Gårdbr. Reidar Strand Oppdal Borgward L
U-21172   Harald Bjerkås Oppdal Chevrolet L
U-21189   Sverre Stensheim Nerskogen Bedford L
U-21262   A/S Oppdal E-verk Oppdal Opel Blitz K
U-21503 Baker Anker Owesen Oppdal Opel P
U-21553 Smed Kristoffer Rathe Lønset Ford V
U-21568   Peder Breen Oppdal Commer V
U-21696 Rørlegger Sverre Skillingsås Oppdal Ford V
U-21745 Bonde Toralf R. Bøe Lønset Opel P
U-21810   Bøndernes Salgslag v/M.Fjøsne Oppdal Opel V
U-21824   Peder Toftaker Oppdal Chevrolet L
U-21849   Oppdal Stenindustri A/S Oppdal Ford L
U-21877 Formann Olav Gotheim Engan St. Diamond T L
U-21886 Veskstedarb. Sverre Stenløkk Oppdal Austin V
U-21916 Herredstekn. Arnt Tilseth Oppdal Austin V
U-21923 Snekker Ingebrigt H. Bøe Oppdal Skoda V
U-22006   Oppdal Drosjebilsentral Oppdal Ford B
U-23042   Ragnhild Hoelsæter Oppdal Essex P
U-23055 Bestyrer Lars Fuglås Oppdal Moskwich P
U-23074 Sokneprest O.M. Eidem Oppdal Ford P
U-23123 Lærer Odd Loen Oppdal Fiat P
U-23172 Skomakermester Per Bjerke Oppdal Moskwich P
U-23181 Rutebilsjåfør Ragnar Grødahl Oppdal Chevrolet P
U-23206 Lege P. Nissen Oppdal Moskwich P
U-23217   peder Toftaker Oppdal Mercedes P
U-23273   Engan Skiferbrudd Engan Opel P
U-23280   Inge Storli Oppdal Moskwich P
U-23302   Erik A. Nerhoel Lønset Skoda 1200 P
U-23348 Kjøpmann Ivar Fjøsne Oppdal Ford P
U-23349   Sverre Engan Engan st Ford P
U-23390   Arne Skjørstadhaug Oppdal Moskwich P
U-23405   Magne Nyseter Oppdal Opel P
U-23407   Sigurd Strand Lønset Mercedes Benz P
U-23423 Drosjeeier Bjarne Myhre Oppdal Opel O.R. P
U-23431 Gbr Knut Rolvsjord Vognill Mercedes Benz P
U-23447   Olav Odden Sport Oppdal Opel P
U-23533   Inge Hårstad Vognill Oldsmobile P
U-23558 Landbr.kand. Inge Detlie Vognild Opel Record P
U-23580   Asbjørn Jacobsen Oppdal Moskwich P
U-23619 Veterinær Ole Auensen Oppdal Folkevogn P
U-23656   Torbjørn Lauritsen Driva Chevrolet P
U-23685   Oddmund Ålmen Oppdal Ford P
U-23690   Odd Klevstuen Driva Oldsmobile P
U-23693   Per Forbregd Oppdal Moskwich P
U-23749 Gårdbr Einar Westmann Oppdal Mercedes 170V P
U-23764   Harald Storø Oppdal Willys Overland P
U-23797 Driftass Hallvard Øverhaug Oppdal Mercedes Benz P
U-23827 Husmor Eli Sæteren Driva st. Opel Olymp. P
U-23836   Kåre Aalbu Oppdal IFA P
U-23838 Inspektør Olaf Sundset| Oppdal Opel Kaptein P
U-23843 Vegopps.m. Ola Bonesmo Oppdal Volvo P
U-23844 Gårdbr. Einar Viken Oppdal Skoda V
U-23863 Gårdbr. Reidar Hagen Oppdal Morris Oxford P
U-23865 Gårdbr. Arnt Ørstad Oppdal Opel Kaptein P
U-23869   Per Hårstad Oppdal Dodge P
U-23926   Anna Ishoel Lønset Chevrolet P
U-23936 Stasjonsbetj. Olav Schjetne Engan IFA P
U-23957 Elektriker Lars Gulaker Oppdal Ford P
U-23964 Telegrafbest. Erling Årset Oppdal Skoda P
U-23971 Driftbest. Svein Vognild Oppdal Ford P
U-23976   Arnt Lønseth Oppdal DKW P
U-24005   Mobilsatsjonen v/Bjørn Smeby Oppdal Skoda L
U-24010   Magne Dolpen Oppdal Chevrolet L
U-24016   Kjell Vognill Oppdal Ford V
U-24109   Bernhard Kvello Oppdal Oldsmobile L
U-24118 Radiotekn. Kaare Jocobsen Oppdal Ford V
U-24172 Snekker Johannes Storli Olbu Opel Blitz L
U-24175   OppdalsstenA/S Oppdal Ford L
U-24188   Oppdal Meieri A/L Oppdal Bedford L
U-24194 Lastebilkjører Elmer Mellemsæther Oppdal Bedford L
U-24233   Engan Skiferbrudd Oppdal Austin L
U-24248   Øyvind Enoksen Oppdal Ford V
U-24262   Birger Welander Oppdal Folkevogn V
U-24274   Peder Toftaker Oppdal Austin L
U-24306   Ingvard Røe Oppdal International L
U-24353 Sjåfør Reidar Hårstad Driva st. Ford L
U-24487   Anders Rise Nerskogen Ford V
U-24499   Sverre Lauritsen Oppdal Chevrolet L
U-24509 Gårdbr. Sig. E. Fagerhaug Oppdal Opel Olympia V
U-24537   John Mjøen Løkkheim Oppdal Chevrolet V
U-24560   Ingvar Hokseng Vognill Austin L
U-24574   Ingvald Gunnes Oppdal International V
U-24593 Banearb. Arnold Øvergård Oppdal Diamond T L
U-24598   Oddvar Forbregd Driva Renault V
U-24600   Oppdal Kommune Oppdal Volvo L
U-24624   Oppdal Andelssagbruk Oppdal Dodge L
U-24625 Likningssjef O.P. Morken Oppdal Austin V
U-24635   Bjarne Grøseth Oppdal Ford L
U-24638 Brukseier Odd Grønseth Oppdal Dodge L
U-24648 Byggmester Olav Solberg Oppdal Folkevogn V
U-24690 Gårdbr. Baard Vasli Oppdal Austin V
U-24699   Per Hæverstøl Oppdal Standard V
U-24729   Asbjørn Sletten Oppdal Opel V
U-24751   Margido Liaøy Oppdal Opel Blitz L
U-24785   Oppdal Steinindustri Oppdal Bedford L
U-24790 Gårdbr. Erik E. Fjøsne Oppdal Folkevogn V
U-24794 Elektriker Ola H. Snøve Oppdal Volvo V
U-24802 Telegraffullm. Alf Berg Oppdal Lloyd V
U-24804   Ole I Forbregd Oppdal Bedford L
U-24805   Ingvar Skarsem Engan Bedford L
U-24828 Murer Oskar J. Norbech Oppdal Morris V
U-24843   Opdal Samvirkelag Oppdal Volvo L
U-24855   Arne Håvimb Oppdal Austin V
U-24869 Bygn.snekker Gudmund Bjørshol Oppdal Opel L
U-24899   Rolf Lauvås & Juul Duås Oppdal Volvo L
U-24905 Sjåfør Rolf Elshaug Oppdal Opel V
U-24907 Herredsagr. Leif Skorem Oppdal Morris V
U-24915 Byggmester Martin J. Stensheim Vognill Austin V
U-24924 Gårdbr. John E. Størvold Oppdal Ford V
U-24944   Ingebrigt Meslo Oppdal Ford V
U-24956 Gårdbr. Kåre Gorseth Oppdal Morris V
U-24964 Gårdbruker Erling Vik Oppdal Volkswagen V
U-24979 Tømmer- og materialmåler Peder Stuen Fagerhaug Morris V
U-24989   A/S Oppdal Elektrisitetsverk Oppdal Volvo V
U-24993 Gårdbr. Harald Rolvsjord Vognill Ford V
U-25005 Gårdbr. Arn Fagerhaug Fagerhaug Morris V
U-25014 Bileier Johannes Aalbu oppdal International L
U-25018 Elektriker Olav Strand Oppdal Opel V
U-25064 Bonde Arne Toftaker Vognild Morris V
U-25095   Ingvald Gunnes Oppdal Diamond L
U-25112   Oppdal Andelssagbruk Oppdal Volvo L
U-25137   Arne Hoel Oppdal Ford L
U-25192   Idar Leren Oppdal Ford L
U-25262   Oppdal Meieri A/L Oppdal Bedford L
U-26028   Oppdal Tjæreindustri Oppdal Pobeda P
U-26082 Ekspeditør Martin Engelsjord Oppdal Austin P
U-26097   Helge Bakken Oppdal Opel P
U-26140   A/S Installasjon Oppdal Studebaker P
U-26173 Doktor Alfred Johannessen Oppdal Ford P
U-26245   Oppdal Stenindustri A/S Oppdal Ford Zephyr P
U-26246 Serveringsdame Herdis Dahle Oppdal Renault P
U-26266 Postmester Torleif Sundre Oppdal Mercedes Benz P
U-26270 Gårdbr. Henry Ishoel Lønset Pobeda P
U-26277 Gårbr. Ola O. Liabø Lønset Plymouth P
U-26280   Norske Fjell- og Gårdssmørprodusenters Landslag Oppdal Pobeda P
U-26292 Gårdbr. Oddvar Hoel Oppdal Opel P
U-26302 Baker O. Dørum Oppdal Ford P
U-26307   Sigurd Rønning Oppdal Chevrolet P
U-26310 distr. vetr. Joar Gjessing Oppdal Standard Vanguard P
U-26348   Hjalmar Nilsen Oppdal Standard P
U-26383   Trygve Hagen Oppdal Austin P
U-26442 Drosjeeier Ola I. Dørum Oppdal Dodge P
U-26455   Halstein Nekstad Oppdal Ford P
U-26473 O.r.sakf. Hall Trøan Galåen Oppdal Volkswagen P
U-26519 Kontord. Eline Ørstad Oppdal Volkswagen P
U-26522 Kjøpmann Reidar Fjøsne Oppdal Morris V
U-26547   Harald Rogstad Oppdal Pobeda P
U-26555   Magne Skjørstadhaug Oppdal Moskwich P
U-26556   Ola Skjørstadhaug Oppdal Austin P
U-26558   peder Sandblåst Oppdal Chevrolet P
U-26570 Pastor Alfred Dahl Oppdal Folkevogn P
U-25595   Einar Slettvold Oppdal Opel Olympia P
U-26611   Jens Hagen Oppdal Chevrolet P
U-26706   Peder Braut Oppdal Volkswagen P
U-26748   Martin Stavå jnr Oppdal Pobeda P
U-26779   Inge Stølen Engan st Chevrolet P
U-26780 Rørlegger Odd Sæther Oppdal Volvo P
U-26782   Oppdal Turisthotell Oppdal Volvo P
U-26881 Husmor Sigrid Ørstad Oppdal Ford P
U-26886 Stenarb. Alf Fossum Drivstua Peugeot P
U-26908 Drosjeeier Ivar Tørset Lønset Chevrolet P
U-26918   Asgeir Norheim oppdal IFA P
U-26941 Gårdbr. Hans Rislien Oppdal Pobeda P
U-26945 Betonarb. Sverre Myran Oppdal Ford P
U-26960 Lærer Kåre Storli Oppdal Folkevogn P
U-26992 Postm. Torleif Sundre Oppdal Willys Jeep P
U-33004 Kontrollass. Ivar M. Stensheim Vognill Volkswagen P
U-33025 Hotelleier Ola L. Wekve Oppdal Volga P
U-33039 Driftass. Knut Gundersen Oppdal Volvo P
U-33047   Inge Holthe Berg Oppdal Volvo P
U-33052   Paul A. Loe Driva Fiat P
U-33081 Verkst.eier Ole Angvik Oppdal DKW P
U-33108 Fotograf Cornelius Jocobsen Oppdal Volkswagen P
U-33112 Sjåfør Helge Lervik Oppdal Chevrolet P
U-33121 Anleggsarb. Reidar Sæther Oppdal Pobeda P
U-33132 Sagbr.eier Odd Grønset Oppdal Volvo P
U-33134   Halvard Tørset Oppdal Ford P
U-33163 Distr.lege Erik Fjøsne Oppdal Folkevogn P
U-33319 Meieribest. Dag Schefte Oppdal Opel Kaptein P
U-33365   Ragnhild Bergljot Grønbakken Oppdal IFA P
U-33369   Kongsvoll Fjellstue v/Holaker Kongsvoll Opel Caravan P
U-33396   Arnt Bakk Oppdal Opel Caravan P
U-33407   Ottar Slipersæter Oppdal IFA P
U-33425 Bankass. O.C. Skar Oppdal Volga P
U-33444   Ludvik Larsen Oppdal Moskwich P
U-33451   Ola E. Stugu Oppdal Saab P
U-33472 Prest Olaf Rasmussen Oppdal Morris Minor P
U-33547   A/S Oppdalssten Oppdal Vauxhall P
U-33570   Olaf K. Eidem Oppdal Opel P
U-33603   Firma Olav Odden Sport Oppdal Opel P